Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconw-out:
W-out Featured By Owner Nov 17, 2015   General Artist
great dark works!! :peace:
Reply
:iconpeterzigga:
PeterZigga Featured By Owner Nov 26, 2015
:bow: :bow: :)
Reply
:iconjankulinicz:
JanKulinicz Featured By Owner Jul 1, 2015
Podziwiam pomysłowość, oryginalność i umiejętności. A ilość prac świadczy o prawdziwej pasji. To lubię. Wspaniała galeria!
Reply
:iconpeterzigga:
PeterZigga Featured By Owner Sep 1, 2015
:bow::bow: Bardzo dziękuje !Pozdrawiam! :)
Reply
:icontealabel:
TeaLabel Featured By Owner Mar 29, 2015  Student Traditional Artist
Niesamowita, surrealistyczna galeria, tyle wspaniałości w jednym miejscu że aż nie wiem gdzie mam patrzeć!
Reply
:iconpeterzigga:
PeterZigga Featured By Owner Mar 31, 2015
Bardzo mi miło, zwłaszcza że takie było moje zamierzenie!;)Dzięki wielkie!Pozdrawiam :) :)
Reply
:iconmaxxguyy:
MaxxGuyy Featured By Owner Apr 4, 2014
Amazing gallery dude. Truly inspiring.
Reply
:iconpeterzigga:
PeterZigga Featured By Owner Apr 27, 2014
Thanks :):):)
Reply
:iconmatthuedeyarus:
MatthueDeYarus Featured By Owner Feb 26, 2013  Professional Digital Artist
The number of overlapping and nested gestalts in these pieces is a profound achievement!
Reply
:iconhungarou:
hungarou Featured By Owner Jan 31, 2013   Traditional Artist
Maybe I want collect all of your work into my favorite folders, but I don't want to spam you :giggle:
Wonderful gallery, keep it up!
:wave:
Reply
Add a Comment: